Concurs ocupare post

ADMINISTRATOR DE PATRIMONIU

14.12.2022-19.01.2023

 

Având în vedere :

  • 30 din Legea nr.53/2003, privind Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare.

Ø  Art.III din Ordonanţa de urgenţă nr.35/2011 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul realizării programelor de interes public sau social, al îndeplinirii obligaţiilor fiscale şi al funcţionării optime a instituţiilor statului, precum şi pentru aplicarea unitară a dispoziţiilor legale,

  • 91 din Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011,

Ø  Hotărârea nr. 1336 din 28 octombrie 2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu respesctarea Ordonanței de Urgență nr. 80 din 16 iunie 2022 privind reglementarea unor măsuri în domeniul ocupării posturilor din sectorul bugetar publicată în MO nr. 593/17.06.2022.

 

Şcoala Gimnazială „Ferdinand I” din Bucureşti organizează, la sediul temporar din  sectorul 2, str. Silvia, nr. 54, concurs pentru ocuparea unui post vacant de ADMINISTRATOR DE PATRIMONIU – Grad I - S - personal didactic auxiliar, cu norma întreagă, pe perioada nedeterminată. Programul de lucru:  08,00-16,00.

Concursul va fi organizat în perioada 14.12.2022 – 19.01.2023 conform calendarului.

CONCURSUL VA CONSTA ÎN URMATOARELE ETAPE:

  • selectia dosarelor
  • probă scrisă – 100 de puncte
  • interviu - 100 de puncte

Candidaţii care nu obţin minim 50 de puncte la fiecare practică nu pot participa la proba următoare. Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la fiecare probă. Se consideră admişi candidaţii care au obţinut cel mai mare punctaj, în ordine descrescătoare.