Rezultatele selecției dosarelor de înscriere pentru concursul ce va avea loc pe data de 24.08.2022 - PROBA SCRISĂ

LOCUL UNDE SE VA DESFĂȘURA ACTIVITATEA: ȘCOALA GIMNAZIALĂ „FERDINAND I” în sediul temporar din Str. Silvia nr. 54, sector 2, București

SECRETAR ȘEF -  1 post


Nr. crt.

Număr cerere

ADMIS/
RESPINS

Motiv respingere dosar

1.

4506

ADMIS

-

2.

4508

RESPINS

Lipsă domeniul de studii solicitat