Anunțăm cu bucurie că școala noastră a fost admisă în etapa I a Proiectului Național pentru Reducerea Abandonului Școlar.

Programul Național pentru Reducerea Abandonului Școlar (PNRAS) ,finanțat de Planul Național pentru Redresare și Reziliență al României (PNRR) reprezintă o intervenție sistemică, asumată de Ministerul Educației în vederea combaterii părăsirii timpurii a școlii  și, implicit, creșterea ratei de tranziție de la învățământul secundar inferior — gimnazial la învățământul secundar superior — liceu sau învățământ profesional și tehnic. PNRAS  beneficiază de o finanțare în valoare de 543 mil. Euro.  si urmărește atingerea următoarelor obiective generale:

 1. diminuarea riscului de abandon școlar în cel puțin 25% din unitățile de învățământ participante la Program în perioada 2021—2026, cu încadrarea unității de învățământ într-o categorie de risc mai mic;
 2. îmbunătățirea rezultatelor obținute de elevi în cadrul evaluărilor naționale și creșterea procentului de elevi care finalizează învățământul gimnazial;
 3. creșterea participării absolvenților învățământului gimnazial la evaluarea națională pentru absolvenții clasei a VIII-a și a ratei de tranziție de la învățământul secundar inferior la învățământul secundar superior

Rezultatele așteptate la nivelul unităților de învățământ beneficiare de granturi sunt:

 1.  Creșterea eficienței și eficacității interne ale școlii, reflectate prin:
  • scăderea ratei de abandon;
  • creșterea ratei de absolvire a învățământului gimnazial;
  • creșterea ratei de promovabilitate a examenului de evaluare națională;
  • progresul școlar.
 2.  Îmbunătățirea interacțiunii între toți actorii cheie ai ecosistemului școlar (elevi, cadre didactice, părinți, directori, inspectori, reprezentanți ai comunității etc.);
 3. Îmbunătățirea procesele de predare - învățare - evaluare;
 4. Creșterea accesului elevilor aparținând unor categorii vulnerabile la o educație de calitate;
 5. Îmbunătățirea climatului școlar. 

Mai mult e detalii despre acest proiect , aici