Dragi părinți,
Vă informăm că se oferă sprijin educațional guvernamental pentru categoriile de elevi cei mai defavorizați, prin acordarea unui tichet de 500 de lei/an în scopul achiziționării de rechizite și îmbrăcăminte pentru acești elevi proveniți din familii aflate în dificultate.


Astfel, dacă vă încadrați în această categorie, veți putea depune documentele cerute:
*cerere (de mână)
*adeverințe venituri, de la angajator, conform legii
*copii acte de identitate (părinți si elevi)

Condițiile privind veniturile/membru sunt următoarele:

Categorii de copii eligibili/carduri:
    - Copii preșcolari înscriși în înv. de stat care sunt în întreținerea familiilor al căror venit lunar/membru de familie este de până la de două ori nivelul venitului minim garantat pt o persoană singură, prevăzută de Legea nr 416/2001, privind venitul minim garantat (298 lei)
   - Copii înscriși în înv de stat primar și gimnazial, care sunt în întreținerea familiilor al căror venit mediu lunar/membru de familie, realizat în luna iulie a fiecărui an (iulie 2021 pt an școlar 2021-2022) este de maxim 50% din salariul de bază minim brut pe țară(1150 lei).

Precizăm că, pentru emisiunea 2 carduri, termenul limită pentru depunerea documentelor, la secretariatul școlii, este 3 mai 2022, ora 12.

 

Pin It