• 20 martie 2023 : Limba și Literatura Română- probă scrisă
  • 21 martie 2023 : Matematică- probă scrisă
  • 22 martie 2023: Limba și literatura maternă - probă scrisă
  • 29 martie 2023 : Comunicarea rezultatelor

Rezultatele obținute de elevi la simularea Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei  a VIII a în anul școlar 2022-2023 sunt analizate la nivelul fiecărei instituții de învățământ  în care s-au desfășurat  aceste simulări , prin discuții individuale cu elevii , dezbateri la nivelul clasei , ședințe cu părinții , precum și la nivelul consiliului profesoral , în vederea adoptării  unor măsuri pentru îmbunătățirea performanțelor școlare .

Notele obținute  la simulările naționale  nu se trec în catalog . Prin excepție , la solicitarea scrisă a elevului , notele obținute la simulările naționale  pot fi trecute în catalog.