• Calendar Evaluare Nationala 2021

  Anexa la Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 5.455/31.08.2020, privind organizarea și desfășurarea Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a, în anul școlar 2020-2021

   CALENDARUL
  de desfășurare a evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a,
  în anul școlar 2020-2021

 • INFORMAȚII UTILE PRIVIND DESFĂȘURAREA EVALUĂRII NAȚIONALE

   

  ANUL ŞCOLAR 2020 - 2021 

  CARE SUNT PRINCIPALELE  MĂSURI PRIVIND ACCESUL ÎN UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT?

  • Organizarea accesului în unitatea de învăţământ se face prin stabilirea circuitelor funcţionale prin demarcare cu benzi vizibile, care să asigure „trasee prestabilite" de intrare, de deplasare în interiorul unităţii de învăţământ şi de părăsire a acesteia, facilitând păstrarea unei distanţe corespunzătoare între persoane; 
  • Accesul şi fluxul de persoane vor fi gestionate la intrarea în instituţia de învăţământ de către
   persoane desemnate de către conducerea unităţii de învăţământ/comisia de examen;
  • intrarea se poate face prin mai multe căi de acces pentru a reduce fluxul de candidaţi. În cazul în care această separare nu este posibilă, este necesară respectarea distanţării fizice de minimum 1 m între persoanele care intră în centrul de examen. Căile de acces (de tip poartă sau uşă) vor fi menţinute deschise în timpul primirii candidaţilor pentru a limita punctele de contact; 
  • Vor fi evitate staţionarea în faţa unităţii de învăţământ şi formarea de grupuri mari de candidaţi în
   curtea şcolii;
  • La intrare, după dezinfectarea mâinilor şi primirea unei măşti, candidaţii vor fi îndrumaţi direct în sălile de examen.
 • Simularea Evaluării Naţionale 2021

   

  Simularea Evaluării Naţionale 2021, pentru elevii clasei a VIII-a:

  29 martie 2021: Limba şi literatura română

  30 martie 2021: Matematică

  31 martie 2021: Limba şi literatura maternă (pentru elevii aparţinând minorităţilor naţionale care au urmat cursurile gimnaziale în limba maternă)