ANUNȚ

Prin prezenta, vă informăm că Școala Gimnazială Ferdinand I, din București Sector 2, anunță perioada de înscriere a copiilor din raza Sectorului 2 în Programul ”Școala de vară” care se desfășoară în perioada 01 IULIE – 31 AUGUST 2024.

Înscrierea se va face la biroul de ADMINISTRAȚIE situat la demisol, intrarea secundară elevi după următorul program:

06-07.06.2024 intervalul orar 10:00-14:00 pentru elevii școlii noastre

10-14.06.2024 intervalul orar 10:00-14:00 pentru elevii din raza Sectorului 2.

 

DOCUMENTE NECESARE:

  • Cerere de înscriere- link document 
  • Copii carții de identitate ale părințiilor/reprezentantui legal
  • Adeverință de la servicul părințiilor din care să reiasă că aceștea lucrează cu prezență fizică
  • Adeverință de la școala unde este înscris elevul
  • Copie certificat de naștere elev;
  • Contract parteneriat școală-familie- link document 

 

 

Director,

Neagu Nicoleta Mihaela