Art. 1 (1) Prezenta Metodologie reglementează:

a) condițiile de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învățământul preuniversitar;
b) organizarea și desfășurarea etapelor de mobilitate a personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar;) angajarea personalului didactic de predare în învățământul preuniversitar, precum şi eliberarea din funcție a personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar.

Detalii în documentul de mai jos

Metodologie cadru  privind  mobilitatea cadrelor didactice