Suntem si pe FaceBook

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

FESTIVALUL-CONCURS DE TEATRU PENTRU ELEVI “FERDINAND I” Ediţia a IV-a REGULAMENT DE ORGANIZARE

May 9, 2013 6752hits

 

 1. I.Argument

 

Şcoala românească s-a dovedit, în ultimii ani, un factor activ în promovarea unei imagini pozitive a societatii româneşti şi în evidenţierea valorilor culturale româneşti, în context national şi european. Formele diversificate de acţiune: parteneriate, schimburi de idei, vizite şi întâlniri ale factorilor de decizie şi acţiune, documentare, participarea la concursuri de interpretare artistică, competiţii teoretice şi practice pe teme ale valorilor româneşti şi europene au antrenat copii, tineri, profesori, părinţi, societatea civilă în realitatea existenţei împreună, toţi diferiţi, toţi egali, într-o Românie modernă, europeană.

Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti lansează pentru şcolile bucurestene invitaţia de a participa la o competiţie locală, acţiune care îşi propune să esenţializeze şi să deschidă perspective de cunoaştere în domeniul operei dramatice şi valorilor artei dramatice.

 

II. Scop

 

Festivalul-Concurs de teatru pentru elevi „Ferdinand I” are drept drept scop stimularea creativităţii, a dezinvolturii în exprimare, inovaţia, spiritul de competiţie şi a imaginaţiei elevilor din învăţământul gimnazial, prin participarea acestora, în număr cât mai mare, la activităţi extraşcolare şi extracurriculare, activarea iniţiativelor din şcoli, promovarea ideilor originale şi a reprezentărilor copiilor din ciclul primar şi din ciclul gimnazial asupra şcolii.

 

III. Obiective

 

1.Punerea în valoare a pasiunii elevilor pentru arta spectacolului de teatru prin: dezvoltarea capacităţii şi a adaptabilităţii acestora la munca în echipă; stimularea performanţelor artistice individuale şi de grup; cunoaşterea literaturii şi a dramaturgiei româneşti şi universale clasice şi contemporane; opţiuni repertoriale care să reflecte vârsta şi preocupările interpreţilor;

2.Realizarea unui act artistic complet care să corespundă cerinţelor estetice şi filosofice ale operelor alese a fi transpuse teatral;

3.Identificarea surselor şi a mijloacelor de informare moderne, inovative, bazate pe lectură şi studiu individual/echipe;

4.Asigurarea oportunităţilor de exprimare a ideilor şi creaţiilor originale ale copiilor pe o temă dată;

5.Cultivarea aptitudinilor de comunicare expresivă a creativităţii;

6.Transpunerea unor noţiuni generale, teoretice, de interes larg, în contexte educaţionale noi;

7.Dezvoltarea capacităţilor de investigaţie, informare şi transfer al cunoştinţelor;

8.Sprijinirea iniţiativelor tinerilor şi creşterea gradului de implicare a acestora în structuri asociative, activ-participative;

9.Promovarea imaginii instituţiilor de învăţământ preuniversitar participante la festivalul concurs.

 


IV. Condiţii de participare

 

 1. 1.Concursul se adresesază elevilor din clasele I-VIII din Bucureşti, fiind împărţit în două secţiuni:
  1. A.Secţiunea I: clasele I-IV

v O piesă de teatru/ monolog (durata maximă 30 min.)

 

 1. B.Secţiunea a II-a clasele V-VIII

v O piesă de teatru/ monolog (durata maximă 30 min.)

 1. 2.Elevii pot participa la concurs, individual sau în trupe de teatru.
 2. 3.La concurs vor intra în competiţie toate trupele desemnate de şcolile interesate şi înscrise în concurs - fiecare şcoală poate fi reprezentată de o singură trupă pentru fiecare secţiune.

 

 

V. Organizarea şi desfăşurarea concursului

 

 1. 1.Festivalul Concurs de Teatru pentru Elevi “Ferdinand I”, Ediţia a IV-a se va desfăşura în Sala de Festivităţi a Şcolii Gimnaziale “Ferdinand I”, în perioada 23-24 mai 2013. Şcoala organizatoare este situată în B-dul Gării Obor nr. 16, Bucureşti, sector 2, tel./fax: 0212525370.
 2. 2.Pentru participarea la concurs, fiecare şcoală desemnează trupele, prin transmiterea fişei de înscriere, on-line, la adresa de mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. "> This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , până pe data de 12 mai 2013, inclusiv, prin transmiterea fişei de înscriere semnată şi ştampilată de către directorul şcolii din care provine trupa, la organizatori, respectiv Şcoala Gimnazială “Ferdinand I”. Persoana de contact din partea organizatorilor este doamna director adjunct a Şcolii Gimnaziale “Ferdinand I” – prof. Doina Burtea.
 3. 3.Fiecare formaţie de teatru, cât şi participanţii individuali, trebuie să aibă în portofoliul de prezentare în mod obligatoriu caietul program şi afişul spectacolului.
 4. 4.Piesa de teatru se joacă în limba română, textele alese trebuie să reflecte vârsta şi preocupările interpreţilor, să nu conţină limbaj licenţios, acţiuni şi situaţii scenice nepotrivite vârstei lor.
 5. 5.Toţi participanţii şi susţinătorii lor sunt rugaţi să aibă pe tot parcursul festivalului un comportament civilizat şi de fair play.
 6. 6.Responsabilitatea organizării şi desfăşurării Festivalului Concurs de Teatru pentru Elevi “Ferdinand I”, Ediţia a IV-a, revine Şcolii Gimnaziale “Ferdinand I”, precum şi celorlalte şcoli participante, prin respectarea prevederilor prezentului regulament.
 7. 7.Şcoala Gimnazială “Ferdinand I” va asigura logistica necesară desfăşurării în cele mai bune condiţiuni a Festivalului Concurs de Teatru pentru Elevi “Ferdinand I”, Ediţia a IV-a.
 8. 8.La ambele secţiuni ale concursului, se vor acorda următoarele categorii de premii:
 • Trofeul “Ferdinand I”
 • Premiul I – trupă/monolog
 • Premiul II – trupă/monolog
 • Premiul III – trupă/monolog
 • Premiul pentru cel mai bun actor/ actriţă – în rol principal
 • Premiul pentru cel mai bun actor/ actriţă – în rol secundar
 • Premiul pentru originalitate
 • Premiul pentru cel mai bun afiş
 • Premiul pentru popularitate
 • Premiul pentru cele mai frumoase costume
 • Premiul Special al Juriului
 1. 9.Festivitatea de premiere va avea loc în Sala de Festivităţi a Şcolii Gimnaziale “Ferdinand I”, în data de 24 mai 2013.
 2. 10.Toţi participanţii (concurenţi şi îndrumători ai trupelor de teatru), vor primi diplome de participare semnate de Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, preşedintele juriului şi directorul şcolii.

 

VI. Atribuţiile ComisiEI de Concurs

 

 1. 1.promovează concursul la nivelul şcolilor din Municipiul Bucureşti prin intermediul ISMB;
 2. 2.înregistrează candidaturile la concurs ale şcolilor interesate să participe cu trupe de teatru la festivalul concurs;
 3. 3.asigură cadrul de desfăşurare în condiţii favorabile a competiţiei la nivelul Municipiului Bucureşti;
 4. 4.sprijină unităţile de învăţământ în asigurarea materialului de informare-documentare, a resurselor privind realizarea spectacolelor de teatru;
 5. 5.diseminează rezultatele festivalului concurs la nivelul comunităţii locale;
 6. 6.acordă diplome de participare tuturor formaţiilor de teatru înscrise în competiţie;
 7. 7.premiază câştigătorii pentru fiecare ciclu de învăţământ – primar şi gimnazial, în limita reurselor disponibile (fonduri proprii, sponsorizări etc).

 

VII. Evaluarea

 

1.Juriul Festivalului Concurs de Teatru pentru Elevi “Ferdinand I”, este alcătuit din personalităţi din lumea teatrului, care nu au îndrumat formaţii sau concurenţi individuali participanţi la concurs, reprezentanţi ai ISMB şi reprezentanţi ai comunităţii locale. Preşedintele juriul este o personalitate din lumea teatrului.

2.Criterii de jurizare pentru selecţia câştigătorilor:

- omogenitatea trupei: 10 puncte;

- armonizarea interpretării actorilor: 10 puncte;

- talentul actoricesc: 20 puncte;
- stăpânirea limbajului scenic: 15 puncte;

- impresie artistică (folosirea figurilor de stil, impactul personal, costumaţie): 25 puncte

- din oficiu: 10 puncte.

Total: 100 puncte.

 

 1. 3.Juriul are dreptul să ceară oprirea unui spectacol dacă a fost depăşită durata, dacă se consideră că ceea ce a văzut pe scenă contravine regulamentului concursului, sau dacă se consideră că vizionarea unui anumit număr de minute din spectacol a fost relevantă şi, implicit, evaluarea trupei de teatru a luat sfârşit.

           

VIII. Dispoziţii finale

 

1. Înscrierea în concurs reprezintă o dovadă a acceptării regulamentului festivalului concurs şi asumarea obligativităţii respectării acestuia.

2. Regulamentul festivalului concurs (şi întreaga documentaţie aferentă) a fost elaborat de ISMB, în colaborare cu Şcoala Gimnazială “Ferdinand I”.Regulamentul si fisa de inscriere pot fi descarcate aici

 

Ultima modificare Joi, 09 Mai 2013 07:09

Lasă un comentariu