Suntem si pe FaceBook

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

FESTIVALUL DE CREAŢIE ŞI INTERPRETARE A POEZIEI “IANUS” Ediţia a III-a

January 11, 2016 1893hits

 Anunț important

Din motive obiective (vreme, alte concursuri suprapuse), Festivalul de Creație și Interpretare a Poeziei "Ianus" 2016 este amânat pentru data de 18 martie 2016.  
Cei care s-au inscris rămân înscriși dar dacă nu doresc participarea la acea dată pot trimite un e-mail la adresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , nu mai tarziu însă de 1 martie 2016. 
Data limită de înscriere este 29 februarie 2016 (începand cu 1 martie 2016, poeziile de la secțiunea creație sunt trimise spre evaluare juriului).
Vă mulțumim pentru înțelegere!

 

REGULAMENT DE ORGANIZARE

 

I.Argument

    Şcoala românească s-a dovedit, în ultimii ani, un factor activ în promovarea unei imagini pozitive a societăţii româneşti şi în evidenţierea valorilor culturale româneşti, în context naţional şi european. Festivalul îşi propune să fie un loc de întâlnire a elevilor cu înclinaţii artistice, o manifestare care să stimuleze şi să promoveze inteligenţa creativă, cultivarea limbii române scrise şi vorbite, precum şi dezvoltarea ablităţilor de comunicare.

Şcoala Gimnazială “Ferdinand I lansează pentru şcolile bucureştene invitaţia de a participa la un eveniment care să deschidă elevilor o poartă spre redescoperirea lumii prin poezie.

ianus jpg

II. Scop

 

Festivalul de Creaţie şi Interpretare a Poeziei „Ianus” are drept drept scop stimularea creativităţii, a dezinvolturii în exprimare, inovaţia, spiritul de competiţie şi imaginaţia elevilor din învăţământul gimnazial, prin participarea acestora, în număr cât mai mare, la activităţi extraşcolare şi extracurriculare, activarea iniţiativelor din şcoli, promovarea ideilor originale şi a reprezentărilor copiilor din ciclul primar şi din ciclul gimnazial asupra şcolii.

 

III. Obiective


1.Punerea în valoare a pasiunii elevilor pentru poezie cu scopul valorificării propriilor experienţe prin limbaj poetic; stimularea performanţelor artistice individuale şi de grup; cunoaşterea creaţiilor literare din genuri şi specii variate, româneşti şi universale, clasice şi contemporane; opţiuni repertoriale care să reflecte vârsta şi preocupările interpreţilor;

2.Realizarea unui act artistic complet care să corespundă cerinţelor estetice şi filosofice ale operelor alese a fi transpuse;

3.Identificarea surselor şi a mijloacelor de informare moderne, inovative, bazate pe lectură şi studiu individual/echipe;

4.Cultivarea aptitudinilor de comunicare expresivă a creativităţii;

5.Descoperirea, cultivarea şi stimularea talentului literar al elevilor, pentru formarea unor cetăţeni culţi, iubitori de literatură de calitate;

6.Promovarea imaginii instituţiilor de învăţământ preuniversitar participante la festival.

 


IV. Condiţii de participare

 

1.Concursul se adresesază elevilor din clasele I-VIII din Bucureşti şi este împărţit în două secţiuni: 

ØNivel primar:

o Secţiunea creaţie;

o Secţiunea interpretare (a operelor literare sau a fragmentelor acestora);

ØNivel gimnazial:

o Secţiunea creaţie;

o Secţiunea interpretare (a operelor literare sau a fragmentelor acestora).

2.Elevii pot participa la concurs, individual sau în grup pentru interpretare (maxim 7 minute) – participare directă.

3.La concurs vor intra în competiţie toti elevii care trimit textele poeziilor în format electronic sau înregistrările video prezentate pe CD sau DVD, la secţiunea interpretare.

4.Pentru secţiunea creaţie, elevii concurenti vor trimite 5-10 creaţii lirice sau epice, în versuri, în limba română şi/sau limba engleză. Materialele vor fi redactate cu Times New Roman, mărimea 12, la 1 rând, şi vor fi trimise pe email-ul This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , în format MS Word, până pe data de 17 ianuarie 2016 - participare indirectă.

5.Pentru secţiunea interpretare, vor fi aduse şi depuse la secretariatul şcolii înregistrarea momentului artistic pe CD sau DVD, în limba română sau limba engleză, până pe data de 15 ianuarie 2016.

 

V. Organizarea şi desfăşurarea concursului


 1.Festivalul de Creaţie şi Interpretare a Poeziei „Ianus”, ediţia a III-a, se va desfăşura în Sala de Festivităţi a Şcolii Gimnaziale “Ferdinand I” şi în sala Sport şi arta a Centrului de Resurse pentru Elevi şi Părinţi, sector 2, în perioada 26 ianuarie 2016. Şcoala organizatoare este situată în B-dul Gării Obor nr. 16, Bucureşti, sector 2, tel./fax: 0212525370.

2.Pentru participarea la concurs, se va trimite fişa de înscriere, online, scanată cu ştampila unităţii din care provine elevul, la adresa de mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , până pe data de 17 ianuarie 2015, inclusiv. O dată cu fişa de înscriere vor fi trimise poeziile (în format electronic), iar înregistrările video se vor aduce la secretariatul Scolii Gimnaziale “Ferdinand I” (CD sau DVD) până la 15 ianuarie 2015. Persoana de contact din partea organizatorilor festivalului este doamna director adjunct a Şcolii Gimnaziale “Ferdinand I” – prof. Doina Burtea.

3.Responsabilitatea organizării şi desfăşurării Festivalul de Creaţie şi Interpretare a Poeziei „Ianus”, ediţia a III-a, revine Şcolii Gimnaziale “Ferdinand I”, precum şi celorlalte şcoli participante, prin respectarea prevederilor prezentului regulament.

4.Şcoala Gimnazială “Ferdinand I” va asigura logistica necesară desfăşurării în cele mai bune condiţii a Festivalul de Creaţie şi Interpretare a Poeziei „Ianus”, ediţia a III-a.

5.La ambele secţiuni ale concursului, se vor acorda următoarele categorii de premii:

A. Creaţie

• Premiul special al juriului


Primar

ØPremiul I

ØPremiul II

ØPremiul III

ØMenţiune


Gimnaziu

ØPremiul I

ØPremiul II

ØPremiul III

ØMenţiune     


B.Interpretare

• Premiul special al juriului


Primar

ØPremiul I

ØPremiul II

ØPremiul III

ØMenţiune


Gimnaziu

ØPremiul I

ØPremiul II

ØPremiul III

ØMenţiune


6.Se va acorda, de asemenea, Marele Premiu al Festivalulului de creaţie şi interpretare a poeziei “Ianus”, ediţia a III-

7.Juriul decide, în funcţie de participanţi şi valoarea prezentării lor, dacă acordă toate premiile menţionate.

8.Festivitatea de premiere va avea loc în Sala de Festivităţi a Şcolii Gimnaziale “Ferdinand I”, în data de 26 ianuarie 2016.

9.Toţi participanţii vor primi diplome de participare semnate de preşedintele juriului şi directorul şcolii.


 

VI. Atribuţiile ComisiEI de Concurs

 

1.Promovează concursul la nivelul şcolilor din Municipiul Bucureşti prin intermediul ISMB.

2.Înregistrează candidaturile la concurs ale şcolilor interesate să participe la festivalul concurs.

3.Asigură cadrul de desfăşurare în condiţii favorabile a competiţiei la nivelul Municipiului Bucureşti.

4.Diseminează rezultatele festivalului concurs la nivelul comunităţii locale.

5.Acordă diplome de participare tuturor elevilor înscrisi în competiţie.

6.Premiază câştigătorii pentru fiecare nivel de învăţământ – primar şi gimnazial, în limita reurselor disponibile (fonduri proprii, sponsorizări etc). 

VII. Evaluarea

 

1.Juriul Festivalul de Creaţie şi Interpretare a Poeziei „Ianus”, este alcătuit din personalităţi din lumea teatrului, care nu au îndrumat formaţii sau concurenţi individuali participanţi la concurs, reprezentanţi ai ISMB, profesori de specialitate şi reprezentanţi ai comunităţii locale. Preşedintele juriul este o personalitate din lumea teatrului.

2.Criterii de jurizare pentru selecţia câştigătorilor:


A. Creaţie

- autenticitate

- originalitate

- inventivitate creativă

- acurateţe gramaticală

- acurateţe stilistică

 

B. Interpretare

- claritatea rostirii (calitatea vocii, a vorbirii, a dicţiei);

  • o logica interpretarii (respectând structura textului-propoziţii, idei, cuvinte cheie, accente);
  • o inteligenţa – subtilitatea interpretării (reflectând înţelegerea textului);
  • o implicarea (gradul de implicare a interpretului în « povestea » pe care o prezintă);
  • o forţa transmiterii - impactul interpretării asupra spectatorului.  


VIII. Dispoziţii finale


1. Înscrierea în concurs reprezintă o dovadă a acceptării regulamentului festivalului concurs şi asumarea obligativităţii respectării acestuia.

 

2. Regulamentul festivalului (şi întreaga documentaţie aferentă) a fost elaborat de ISMB, în colaborare cu Şcoala Gimnazială “Ferdinand I”

Atașat regăsiți fișele de înscriere.

 

Ultima modificare Luni, 25 Ianuarie 2016 11:37

Lasă un comentariu