Conținuturile pentru simulare și competențele asociate acestora sunt cele prevăzute în programa pentru Evaluarea Naționala pentru absolvenții clasei a VIII-a, aprobată prin OMEN 4431/29.08.2014.

Pentru simulare sunt exceptate următoarele conținuturi: 

Limba și Literatura Română

 • procedee de expresivitate artistică în textele studiate (figuri de stil: alegoria) - conținut asociat competenței specifice 1.1;
 • trăsături specifice genului dramatic în opere literare studiate sau în texte la prima vedere - conținuturi asociate competenței specifice 1.1
 • trăsături ale speciilor literare: romanul, balada populară - conținuturi asociate competenței specifice 1.1;
 • complemente circumstanțiale și propoziții subordonate circumstanțiale corespunzătoare (de loc, de timp, de mod, de cauză, de scop, condiționala, concesivă, consecutivă) - conținuturi asociate competenței specifice 2.2.

Matematica

 1. din capitolul Numere reale
  • Rapoarte de numere reale reprezentate prin litere; operații cu acestea (adunare, scădere, înmulțire, împărțire, ridicare la putere) 
 2. capitolul Funcții
 3. din capitolul Ecuații, inecuații și sisteme de ecuații 
  • Ecuații de forma ax+by+c=0, unde a, b, c sunt numere reale, a≠0 , b≠ 0
   Sisteme de ecuații de forma: 
  • , unde a1, a2,b1,b2,c1,c2 sunt numere reale; rezolvare prin metoda substituției și/sau prin metoda reducerii; interpretare geometrică 
  • Ecuația de forma   ax+bx+c=0 , unde a, b, c sunt numere reale, a≠0 
  • Inecuații de forma ax+b>O (≤, <,≥), unde a, b sunt numere reale
  • Probleme care se rezolva cu ajutorul inecuațiilor și a sistemelor de ecuații
 4. Din capitolul Proiecții ortogonale pe un plan
  • Calculul unor distanțe în interiorul corpurilor studiate
 5. Capitolul Calcularea de arii și volume

 

Programa integrala (aprobată prin OMEN 4431/29.08.2014.) pentru examenul de Evaluare Naționala clasa a VIII-a- Limba  Română

Programa integrala  (aprobată prin OMEN 4431/29.08.2014.) pentru examenul de Evaluare Naționala clasa a VIII-a-Matematică

 

Sursa info: profesorjitaruionel.com;  edu.ro

 

 

Pin It