1. Evaluarea elevilor la finalul clasei a II-a - EN II:

Scris - Limba română - 7 mai 2019
Scris - Limba maternă - 7 mai 2019
Citit - Limba română - 8 mai 2019
Citit- Limba maternă -8 mai 2019
Matematică - 9 mai 2019
Scris-Citit - Limba română pentru minoritățile naționale -10 mai 2019

2. Evaluarea competențelor fundamentale dobândite in ciclul primar la finalul clasei a IV-a - EN IV:

Limba română - 14 mai 2019

Matematică - 15 mai 2019
Limba maternă - 16 mai 2019

3. Evaluarea competențelor fundamentale la finalul clasei a VI-a - EN VI:

Limbă și comunicare - 22 mai 2019
Matematică și  științe ale naturii - 23 mai 2019

 

PROGRAMA  EVALUARE NAȚIONALĂ 2019 :

Sursa Info: Edu.ro

Pin It