Pentru anul școlar 2021- 2022 avem aprobate:  66 de locuri repartizate în 3 clase pregătitoare

 

PROGRAM DE ÎNSCRIERE ȘI VALIDARE A CERERILOR

etapa I

29 martie- 28 aprilie 2021

luni - joi: 8:00-18:00

vineri: 8:00-17:00

ACTE NECESARE ÎNSCRIERII:

1.Fotocopii C.I. părinți

2.Certificat naștere copil, fotocopia certificatului de naștere al copilului

  1. Fotocopia hotărârii judecătoreşti definitive din care rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească şi unde a fost stabilită locuinţa minorului, în cazul părinţilor divorţaţi.

4.Recomandarea de înscriere în clasa pregătitoare, pentru copiii care împlinesc 6 ani în perioada 1 septembrie– 31 decembrie 2021, inclusiv

5.Declarația-tip pe proprie răspundere cu privire la veridicitatea informațiilor introduse în cerere, în cazul completării sau transmiterii online a cererii

  • Fotocopiile sunt certificate conform cu originalul de către secretariatul unității de învățământ, pe baza documentelor originale.
  • Programul de evaluare a dezvoltării copiilor care împlinesc 6 ani în perioada 1 septembrie– 31 decembrie 2021, inclusiv, și care nu au frecventat grădinița sau au revenit din străinătate este în intervalul 22.03-27.04.2021, pentru programul CMBRAE: tel. 0318055040 sau 0318055698 și email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

CRITERII GENERALE DE DEPARTAJARE

  1. a) existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului;
  2. b) existența unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți. Situația copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți;
  3. c) existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;
  4. d) existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învățământ respectivă.

CRITERII SPECIFICE DE DEPARTAJARE

Nr. crt.

Criteriul specific

Documente justificative

1

Bunicii sau rudele apropiate ale școlarului au domiciliul în circumscripția unității școlare.

Documente prin care dovedesc gradul de rudenie: copie CI/BI, declarație pe proprie răspundere că minorul se află în îngrijirea bunicilor

2

Locul de muncă al susținătorului / susținătorilor legali se află în circumscripția școlară.

Adeverință de la locul de muncă.

3

Unul dintre părinți / frați a absolvit unitatea școlară.

Copie adeverință de studii / foaie matricolă.

 

TEL VERDE: 0800816021

22.03.2021-4.06.2021

Luni-joi 8:00-16:30

Vineri: 8:00-14:00

Aplicația informatică nu permite înscrierea la mai multe unități de învățământ.

Cererea-tip de înscriere se poate completa online, transmite prin e-mail, prin poștă sau se poate depune la secretariatul unității de învățământ la care părintele dorește înscrierea copilului, în perioada prevăzută de Calendarul înscrierii în învățământul primar.

 Extrase din metolologie:

Art.13. (9) Unitățile de învățământ informează părinții că ordinea în care se programează telefonic pentru completarea și/sau validarea cererilor-tip de înscriere sau în care se prezintă pentru completarea și/sau validarea cererilor-tip de înscriere nu presupune crearea unei liste de preînscriere și/sau acordarea unei priorități la înscriere. Informația este afișată la secretariatul unității de învățământ, la avizierul acesteia și pe site-ul școlii, dacă acesta există, și este comunicată direct părinților la momentul programării telefonice sau al prezentării pentru completarea/validarea cererii-tip de înscriere.

Art.15. - (1) Inspectoratele școlare și unitățile de învățământ informează părinții prin afișare la avizier și postare pe site-urile instituțiilor, după caz, cu privire la faptul că aplicația informatică nu permite înscrierea la mai multe unități de învățământ.

 (2) În cazul în care aplicația informatică semnalează că pentru copilul respectiv a mai fost depusă o cerere de înscriere la altă unitate de învățământ, înscrisă în baza de date, întrucât a fost validată, dosarul de înscriere nu este acceptat și rămâne valabilă opțiunea deja asumată pentru altă unitate de învățământ.

Art. 49. - Prezentarea de înscrisuri false la înscrierea în clasa pregătitoare se pedepsește conform legii și atrage pierderea locului obținut prin fraudă.

 

Școala Gimnazială  Ferdinand I

Tel. / fax : 0212525370

Email - Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

Pin It