Școala Ferdinand I face parte din  Proiectul INSCHOOL - (Inclusive Schools: Making A Difference for Roma Children) – finanţat de Consiliul Europei cu sprijinul Uniunii Europene în Rep. Cehă, Ungaria, România, Slovacia și Marea Britanie – Școala “Ferdinand I” este școală suport- anul 2018, debutăm prin alocarea unui grant care va intra în derulare începând cu luna octombrie.

 

Punctul de plecare al proiectului "Școlile incluzive: a face diferența pentru copiii romi" se bazează pe presupunerea că nu este suficient să se elaboreze politici de schimbare. Schimbările trebuie să se reflecte la nivelul școlii și în mediul copiilor și adesea există un decalaj între declarațiile și cerințele din documentele de politici și realitatea în care acestea trebuie implementate. Practica a dovedit că, pentru ca școlile să depășească rupturile abordărilor exclusiviste de predare și învățare, trebuie să reexamineze ceea ce predau, modul în care predă și cum evaluează performanțele elevilor. Este necesară o legătură reală cu educația non-formală și cu sprijinul pentru familii și comunități pentru a crea o schimbare în educație - în beneficiul tuturor celor care învață.

În loc să se concentreze asupra copilului ca problemă, INSCHOOL pune în centrul acțiunii sale sistemul educațional și capacitatea acestuia de a răspunde nevoilor copiilor romi, pentru a celebra diferențele și pentru a-și susține experiența de învățare.

 Cum va funcționa?

Principalele activități din acest proiect se vor concentra pe două niveluri.

Primul nivel va fi școli pilot, cu scopul de a spori înțelegerea beneficiilor educației incluzive. În cadrul fiecărei țări, programul va viza până la 4 școli din diferite municipalități și va include o școală suplimentară cu experiență dovedită în practicile educaționale incluzive pe țară, ca "școală națională de sprijin". Al doilea nivel de intervenție va viza revizuirea și adaptarea politicilor.

Prin urmare, proiectul are patru rezultate intermediare intermediare:

  • Crearea mecanismelor și a resurselor de sprijin pentru școlile pilot incluzive ;
  • Acordarea de sprijin pentru profesori pentru a practica predarea incluzivă;
  • Sprijinirea eliminării barierelor concrete pentru grupurile vulnerabile, inclusiv prin schimbarea legislațieiîn țările vizate;
  • Creșterea gradului de conștientizare a beneficiilor educației incluzive atât pentru publicul larg, cât și pentru factorii de decizie; 

 La începutul proiectului, criteriile inițiale pentru selectarea școlilor pilot vor fi elaborate în consultare cu ministerele educației din fiecare țară.

 
  Impactul dorit

Până la sfârșitul proiectului, profesorii vor dobândi noi abilități

Le va permite să-și gestioneze clasa în ciuda diverselor nevoi de învățare, vor putea practica metode de predare multi-nivel care să le permită să identifice barierele pe care le întâmpină copilul, predarea într-un mod care include toți acești cursanți care acompania diferitele nevoi și stiluri de invatare. Personalul va fi încrezător și mai bine echipat, prin instruirea efectivă pe care o va primi.

Copiii care se confruntă cu obstacole în calea învățării, în loc să fie prescris într-o "școală specială" care ar putea fi departe de casa lor sau care vor fi lăsați să iasă din școală, vor fi înscriși și / sau vor participa integral la școală din vecinătatea lor.

Cu structuri bine funcționate, cum ar fi profesori bine informați și instruiți, activități adecvate în afara școlii și sprijin educațional non-formal pentru copii, măsuri de sprijin specifice pentru copiii și familiile vulnerabile etc. guvernarea școlară asigură întreaga comunitate școlară dezvoltat pentru a învăța pe cursanți într-un mod care să le aducă pe cei mai buni. Performanța școlară generală este îmbunătățită deoarece elevii învață într-un mediu care ține cont de nevoile lor. 

* Învățământul incluziv (așa cum este definit în declarația de la Salamanca) promovează "recunoașterea nevoii de a lucra spre" școli pentru toți "/ instituții care includ toată lumea, sărbătoresc diferențele, sprijină învățarea și răspund nevoilor individuale."

 

Sursa info