Componența comisiei CEAC 2022-2023:

  1. ANGHELUȚĂ TIȚA – coordonator

  2. GRIGORESCU CARMEN – reprezentant Consiliul profesoral

  3. MEDINȚU ELENA – reprezentant Consiliul profesoral

  4. GHEORGHE ELENA – reprezentant Consiliul profesoral

  5. KARAIOSIFOGLU NATALIA – reprezentant sindicat

  6. IANCU ROXANA - reprezentant părinți

  7. COSTACHE ADRIAN - viceprimar – reprezentant Consiliul Local Sector 2