Resurse Scoala

Contextul demografic, geografic, economic, social, cultural în care funcționează Școala Gimnazială Ferdinand I.

            Şcoala Gimnazială Ferdinand I este amplasată în Cartierul Baicului-Pantelimon, B-dul Gării Obor nr. 16, Sector 2, Bucuresti

Resurse umane:

 •       Elevi: Unitatea  şcolară are înscrişi 717elevi, în 28 de clase funcţionând, în două schimburi.
 •       Conducerea școlii este asigurata de un director și un director adjunct. 

Personal  didactic – 44cadre didactice, din care 28  profesori.

Titulari (pentru învăţământ primar, 14 şi 18 pentru învăţământ gimnazial), 12 profesori suplinitori (2 pentru învăţământ primar, 10 pentru învăţământ gimnazial). 

Tot personalul didactic este calificat, cu excepţia unui învăţător. Repartiţia pe grade didactice fiind: 25 cu gradul I, 3 cu gradul II,  10 cu definitivat,  5 debutanţi.

        

 Personal auxiliar-5 posturi din care:

 • Secretar şef/secretar - 1
 • Ajutor analist programator  - 1
 • Administrator financiar- 0,5
 • Administrator patrimoniu- 1
 • Bibliotecar -1

   Personal nedidactic- 11

 • Îngrijitor – 8
 • Muncitor I - 1
 • Fochist – 1
 • Funcţionar – 1

  Baza materială. Dotare cu mijloace de învăţământ.

 Clădirea principală: Şcoala dispune de 1corp de clădire  construită în anul 1935 cu suprafața de 1290,73 mp la sol formată din:

 • 22  săli de clasă
 •  5  birouri,
 •  1 bibliotecă,
 •  1017 pm demisol amenajat,
 • 1cabinete informatica
 • 1cancelarie,
 • 1cabinet medical
 • 1laborator de4 ştiinţe
 • 1cabinet psihopedagogic,
 • 6  grupuri sanitare pentru elevi.

 Curtea este amenajata pentru orele de educaţie fizică

  Școala dispune de o sala de educație fizică și sport modernă finalizată în anul 2012, cu suprafața de 1042,76 mp.

Sala de sport este prevăzută cu: 2 vestiare, 4 grupuri sanitare și dușuri divizate pentru băieți și fete, vestiare profesori, cabinet medical, depozit materiale sportive și centrală termică.

Echipamente IT – 56 sistem de supraveghere interior-exterior,  24 video-proietoare,  37calculatoare, 28 laptopuri,  22 table smart.

Echipamente sportive- 1 bandă alergare, 1 masă tenis,  2 trambuline semielastice, 2 capre, 2 lăzi gimnastică, 20 spaliere, echipament sportiv, mingii handbal, fotbal, baschet, etc.

Biblioteca şcolii are spaţiu de lectură de 30,24 mp și un număr de 15 285  volume.

Sunt asigurate utilităţi cu  apă potabila rece şi caldă  ( centrală proprie pe gaze și 2 centrale proprii la sala de sport)

Canalizarea este racordata la sistemul public.

Evacuarea deşeurilor – contract cu firma de salubrizare  Supercom S.A

         

Utilităţi:

 • Curent electric: din reţeaua stradală în clădire şi în exteriorul clădirii;
 • Apa – grupuri sanitare – apa curentă rece şi caldă;
 • Sistemul de incalzire .Termoficare+centrală sala de sport.
 • Mijloace de comunicare:
 • linii telefonice/ fax: 2
 • conectare la internet (retea wireless) - Da
 • Cabinetul medical. Spaţiul amenajat este funcţional, fiind asigurate servicii medicale de catre o asistentă medicală.

 

Mediul extern

Școala asigură o comunicare deschisă, coerentă şi eficientă cu părinţii, prin Consiliului reprezentativ al părinților de la nivelul școlii, dar şi cu Asociaţia părinţilor  “Creştem copii fericiţi.

 Avem colaborări cu Primăria Sectorului 2, DGASPC Sector 2,  DGAPI Sector 2, Biserica Capra şi Biserica Rodica Moşoiu, Divizia de Pompieri Obor, Secţia 9 Poliţie, Poliţia Locală Sector 2.

                                          

Pin It