Lista conditiilor specifice pentru etapele de transfer/pretransfer consimtit/modificarea repartizarii pe perioada de viabilitate a postuluui  consimtit/modificarea repartizarii pe perioada de viabilitate a postului;