CA L E N D A R U L 

de desfășurare a evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a, în anul școlar 2022—2023

6—9 iunie 2023    Înscrierea la evaluarea națională
9 iunie 2023    Încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a
19 iunie 2023    Limba și literatura română — probă scrisă
21 iunie 2023    Matematică — probă scrisă
22 iunie 2023    Limba și literatura maternă — probă scrisă
28 iunie 2023 (până la ora 14.00)    Afișarea rezultatelor înaintea contestațiilor
28 iunie 2023 (ora 16.00—ora 19.00)—
29 iunie 2023 (ora 8.00—ora 12.00)
   Depunerea contestațiilor
29 iunie—4 iulie 2023  Soluționarea contestațiilor
4 iulie 2023  Afișarea rezultatelor finale după soluționarea contestațiilor