ORDIN nr. 3.189 din 27 ianuarie 2021pentru modificarea și completarea Metodologiei de evaluare anuală a activității personalului didactic și didactic auxiliar, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 6.143/2011

EMITENT  : MINISTERUL EDUCAȚIEI

Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 136 din 10 februarie 2021

Detalii in  pagina : https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/237258

 

Pin It